Terug naar de bron:

De Chinese geneeskunde weet al duizenden jaren lang “wat de nieren en de blaas niet kunnen uitscheiden, dat moet de darm uitscheiden. Wat deze echter niet kunnen uitscheiden, dat moeten de longen doen. Als alle tezamen niet genoeg gifstoffen kunnen uitscheiden, dan moet de huid inspringen. En wat de huid niet uit kan scheiden leidt tot de dood”

Hildegard von Bingen schreef al in de 11e eeuw: “De vrouw scheidt tijdens haar vruchtbare periode eenmaal in de maand haar slechte bloeistoffen uit.” Tegenwoordig noemen we dat slakken.

De zwitserse arts Paracelsus (1493-1541) was de eerste die de oververzuring van ons lichaam als de basis van alle ziekten beschouwde. Hij wist toen nog niet van het bestaan van bacterie en virusinfecties en ook aangeboren afwijkingen niet meegerekend.

Dr Ragnar Berg, Zweeds voedingsgeleerde, publiceerde al in 1913 zijn theorie over het evenwicht tussen zuren en basen in het menselijk lichaam. Volgens hem was de goede verhouding tussen basenvormen- en zuurvormende voeding 80/20. Hij adviseerde in zijn voedingsboek voor zwangere vrouwen, dat zij 4 maal zo veel basenvormende- als zuurvormende stoffen zouden moeten eten. Zieke personen zouden zelfs 7 maal zo veel basenvormende als zuurvormende moeten eten. Dr. Berg, die 10 jaar van zijn leven besteedde aan proefnemingen op het gebied van zuren en basen in de voeding, stelde onderstaande lijst samen.

Dr. Hay, die leefde rond 1910, had dezelfde opvattingen als De Berg, maar hij voegde er nog iets aan toe: Verschillende voedingsstoffen hebben in de maag een andere zuurgraad nodig om goed te kunnen verteren. Eiwitten en zure vruchten hebben een andere zuurgraad nodig als koolhydraten. Zij zouden dus niet in dezelfde maaltijd mogen voorkomen. Dr Hay leed aan een ernstige nierziekte en genas door de theorie over zuivere voeding, hij werd ook 25 kg lichter.

Terug naar de bron

PH waarde - Topprioriteit van het lichaam

Ons leven en onze gezondheid zijn gebaseerd op de instandhouding van ons inwendige milieu. Binnen dit inwendige milieu is het zuur-base evenwicht van groot belang. Het lichaam zélf geeft hieraan zeer hoge prioriteit. Zo wordt wanneer het bloed te zuur is, calcium aan de botten onttrokken om het bloed te alkaliseren.

Zelfs het ademhalingscentrum in de hersenen wordt gestuurd door de zuur-base balans. Dit centrum reageert primair op een te hoog koolzuur gehalte in het bloed, veroorzaakt door verzuring, en niet op een zuurstoftekort, hetgeen voor de hand zou liggen.

Hoewel de kennis van het zuur-base milieu nog onvolledig is, wordt in de alternatieve geneeskunde het grote belang ervan algemeen erkend.

Verzuring, bijna geen ontkomen aan

Paracelsus was de eerste die in onze westerse cultuur de verzuring van het lichaam als de belangrijkste oorzaak van alle ziektes noemde. Waar natuurvolken, door meer in biologisch evenwicht te leven, gevrijwaard blijven van chronische stofwisselingsziektes als diabetes, reuma, kanker, hart- en vaataandoeningen, daar laat de westerse leefwijze de zuur-base balans naar de zure kant doorslaan. Dit leidt op termijn tot de-mineralisering, afzettingen van stofwisselingsslakken in het bindweefsel en immuniteitsverlies.

Een belangrijke factor bij het in stand houden van een goede pH waarde is de gezonde darmflora. Schimmels en diverse kwaadaardige bacteriën deponeren hun vaak zure afvalstoffen in het lichaam.

Zuren worden als slakken afgezet in bindweefsel en vetweefsel. Op 50-jarige leeftijd bestaat bijna 50 procent van de vaste lichamelijke structuren uit slakken. Na deze leeftijd neemt de hoeveelheid slakken nog extra toe.

Zuren, basen en pH waarde

pH is afgeleid van het Latijnse potentia hydrogenii en betekent: “werkzaamheid van de waterstof”. Het is een maat voor de concentratie waterstof-ionen in oplossingen en geeft aan hoe zuur of basisch iets is. Hoe hoger de concentratie waterstof-ionen is, hoe zuurder de oplossing. Oplossingen met lagere hoeveelheden waterstofionen zijn basisch (alkalisch). De mate van zuur-base wordt weergegeven op een pH schaal van 1 tot 14. Hierbij staat 1 voor zéér zuur en 14 voor zéér basisch (alkalisch). De neutrale pH waarde is 7. De toename in pH is logaritmisch wat wil zeggen dat een pH waarde van 6, 10 maal zo zuur is als een pH van 7. Een pH-waarde van 5 is dan 100 maal zo zuur als een pH-waarde van 7.

Een goede zuurgraad in het lichaam is één van de meest kritische factoren of voor een goede gezondheid. Tijdens de stofwisseling worden voortdurend zure eindproducten gevormd. Kleine schommelingen in de pH-waarde kunnen drastische veranderingen van het metabolisme in de cellen tot gevolg hebben en zo storingen veroorzaken.

Optimale pH waarde

- Bloed 7,35 - 7,45 (ideaal 7,41)
- Speeksel 6,00 - 7,50
- Maag 1,35 - 3,50
- Urine 4,50 - 8,40
- Dunne darm 6,50 - 7,50
- Dikke darm 5,60 - 6,90

Al onze cellen baden in het extracellulaire vocht dat net zoals het bloed licht basisch is (pH 7,35-7,45). De uiterste pH-waardes waarbinnen nog leven mogelijk is liggen voor het bloed en het extracellulaire vocht tussen 6,8 en 7,8. Te lage pH-waardes (zuur) leiden sneller tot levensbedreigende situaties dan te hoge waardes (basisch). Zo ontdekte dr. Berthold Kern dat een verlaagde pH waarde (meer zuur) tot een verdikking van het bloed leidde.

Oorzaken van verzuring

- slechte voeding
- overmatig alcohol- en suikergebruik
- slechte eetgewoonten
- stressbelasting
- milieu invloeden
- verminderde functie van lever, nieren of longen
- weinig beweging
- roken
- crash diëten
- overmatige sportactiviteiten
- veroudering
 

Het belang van een goede pH waarde

Hoe belangrijk een goede pH waarde is zien we bij de werking van enzymen in ons lichaam. Het hele stoffelijke gebeuren in het levende organisme is afhankelijk van de werking van enzymen, waarvan de werking weer afhankelijk is van de concentratie waterstofionen (d.w.z. de pH waarde).

Enzymen tonen alleen een optimale werking bij een bepaalde pH waarde en zij reageren zeer gevoelig op veranderingen daarvan. Enzymen zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten in het lichaam. Zelfs “denken” heeft enzymactiviteit nodig. Er zijn ruwweg 2 soorten enzymen: spijsverteringsenzymen en metabole enzymen. De belangrijkste spijsverteringsenzymen zijn proteasen, amylasen en lipasen. Zij helpen in het maag-darm kanaal bij het afbreken van eiwitten, koolhydraten en vetten en zijn voor een goede werking afhankelijk van een goede pH huishouding in het maag-darmkanaal. De maag heeft een zeer zuur milieu, terwijl de dunne darm relatief gezien een meer basisch milieu, en de dikke darm een licht zuur milieu heeft. Metabole enzymen zijn verantwoordelijk voor de structurering, reparatie en herinrichting van elke cel, elk orgaan en alle weefsels.

Mogelijke klachten veroorzaakt door een latent aanwezige verzuring:

Stadium I: klachten in het begin (al naar gelang de aanleg)
- slaapstoornissen
- obstipatie
- zure oprispingen
- beslagen tong
- cariës
- infectiegevoeligheid
- haaruitval
- huidproblemen
- spierkrampen
- depressie
- libidoverlies
- allergieën

Stadium II: klachten in een vergevorderd stadium (al naar gelang de aanleg)
- diabetes
- jicht
- hartinfarct
- reuma
- beroerte
- maagzweer

Zuurgraad regulatie

Om de zuurgraad op het juiste niveau te houden heeft het lichaam meerdere mechanismen ter beschikking: buffering, het regelmechanisme van de nieren en het ademhalingsmechanisme.

1. Buffering
Het lichaam gebruikt pH buffers in het bloed om zich te weer te stellen tegen te snelle grote veranderingen in het zuurgraadniveau. De meest belangrijke pH buffer in het bloed is bicarbonaat. Bicarbonaat is een basische stof en moet in het bloed in evenwicht zijn met koolzuur. Als er meer zure stoffen het bloed binnenstromen wordt er meer bicarbonaat geproduceerd. Als er meer basische stoffen de bloedstroom bereiken wordt er meer koolzuur aangemaakt. In beide gevallen wordt het effect op de pH geminimaliseerd. Ook kan het lichaam mineralen gebruiken om het bloed te alkaliseren. Zoals men landbouwkalk gebruikt om verzuurde grond weer alkalisch te maken, zo gaat ons lichaam calcium, magnesium, ijzer en andere mineralen roven om het bloed te alkaliseren.

2. Regelmechanisme van de nieren
Een teveel aan zuren wordt uitgescheiden door de nieren; voor een groot deel in de vorm van ammonia.
Niet vluchtige minerale zuren worden grotendeels in het bindweefsel -ook wel de “voornier” genoemd- opgeslagen en grotendeels ’s nachts uit het bindweefsel gehaald. Een te grote stroom aan zure stoffen (slechte voeding, stress, roken e.d.) kan tot uitputting leiden van de opnamecapaciteit van dit bindweefsel. In de loop der jaren kan dit leiden tot klachten en chronische ziektes.

3. Ademhaling
Het derde mechanisme om de pH onder controle te houden is de uitstoot van koolzuur. Koolzuur is een bijproduct van het zuurstofmetabolisme en wordt als zodanig door elke cel geproduceerd. Het bloed brengt koolzuur naar de longen vanwaar het uitgeademd wordt. Het ademhalingscontrole centrum in de hersenen reguleert de hoeveelheid koolzuur die uitgeademd wordt door de snelheid en diepte van de ademhaling te beïnvloeden.

Voeding en pH

De Zweedse biochemicus prof. dr. Ragnar Berg (1875 - 1956) mag beschouwd worden als de grondlegger van de kennis van het zuur-base evenwicht in de voeding. Hij ontwikkelde een theorie over de optimale verhouding tussen de hoeveelheid voedsel met een zuren-overschot en met een basen-overschot.

Ragnar Berg ging uit van het feit dat metalen oxideren wanneer ze in water met zuurstof in aanraking komen. De metalen vormen door deze oxidatie basen, terwijl niet-metalen dan zuren vormen. Vervolgens kwantificeerde Ragnar Berg de effecten daarvan in voeding.

De vrije zuren zoals appelzuur, citroenzuur, melkzuur en ascorbinezuur uit voeding hebben weinig of geen invloed op de zuur-base balans. Alle zuur smakende producten hebben een basenoverschot.

Ruwweg kan onze voeding onderverdeeld worden in twee groepen:
1. Waterrijke voedingsmiddelen.
Deze zijn meestal volumineus, rijk aan vitamines, mineralen en fytonutrienten en ze bevatten weinig calorieën. Over het algemeen hebben deze voedingsstoffen een basen-overschot. Voorbeelden zijn: fruit, groente, thee en melk.

2. Geconcentreerde voedingsmiddelen.
Deze zijn vast van structuur, rijk aan vet, eiwit en calorieën. Ze hebben over het algemeen een zuren-overschot. Voorbeelden: vlees, vis, kaas, peulvruchten, noten, zaden en granen. Suiker, koffie en alcohol zijn uitzonderingen op de regel en zijn zuurvormend.

Voor een uitgebalanceerde pH in de voeding wordt aanbevolen om 80% waterrijke voedingsstoffen te eten en 20% geconcentreerde voeding.

Om tot een verbetering van het zuur-base evenwicht te komen is het van belang in de voeding een licht basenoverschot te creëren. Dit bereikt men door een voeding rijk aan volwaardige plantaardige producten, beperkt gebruik van vis, ei, kaas en vlees en het weglaten van suiker, koffie en alcohol.

Bindweefsel ’schoonmaken’

Om bovendien tot een versnelde uitscheiding van slakken uit het bindweefsel te komen wordt tevens het gebruik van ondersteunende preparaten geadviseerd. Deze supplementen kunnen ook preventief worden gebruikt om de pH op het juiste niveau te houden. Het gebruik van voldoende en zuiver water speelt altijd een belangrijke rol bij de ondersteuning van de belangrijkste uitscheidingsorganen, de nieren en de lever.

 

Meet zelf thuis je pH met een simpele pH test kit

Er zijn verschillende manieren om de pH (zuurgraad) van het lichaam te meten. De meest praktische en voordelige methode is om het pH niveau van de urine en speeksel met pH strips te meten. Aangezien de pH van het lichaam afhankelijk is van wat we eten, stel ik voor om beide, de pH van je speeksel en urine tweemaal per dag - in de ochtend voordat je iets eet of drinkt, en als laatste voor je naar bed gaat, -  te meten. Houd er rekening mee bij het vaststellen van de pH waarde, te kijken naar de gemiddelden en  trends gedurende een specifieke periode.

 

Preventie door meten

De pH van het lichaam is wat die je niet moet negeren als je een perfecte gezondheid nastreeft, een goede weerstand wilt behouden of terugkrijgen of bij het handhaven van het juiste gewicht.

Hoe verder weg van de ideale pH waarde, des te meer serieuze gezondheidsproblemen kunnen zich ontwikkelen en hoe moeilijker het wordt om het juiste gewicht te behouden.

Het lichaam heeft een specifieke pH-waarde. Elk van de lichaamsvloeistoffen heeft in feite een specifieke pH-waarde. Het bloed heeft bijvoorbeeld een meer alkalisch pH evenwicht gemiddeld tussen 7.1 en 7.4. Het  speeksel en urine zijn meer zuur, gemiddeld tussen 6.4 en 6.6.

Het lichaam moet een evenwichtige pH bewaren om ziekten te voorkomen, dus is het zeer belangrijk te vermijden om te verzuurd of alkalisch te zijn. Zure pH-waarden zijn onder 7.0 en alkalishe pH-waarden zijn boven 7. 0. Als een stof een pH-waarde heeft van 7.0, is het neutraal, dus noch zuur of basisch.

Aandacht voor je pH niveau is een eenvoudige en efficiënte gids voor je fysieke gezondheid

 

Meet je pH balans

Waarom zou ik een pH test doen?

De pH schaal gaat van 0 tot en met 14 en is logaritmisch, wat betekent dat elke stap tienmaal zoveel is dan de vorige. Met andere woorden, is een pH van 5 tien keer meer zuur dan 6, honderd keer meer zuur dan 7 en 1000 maal meer zuur dan 8. In dit licht, kunt u zien hoe een lichte wijziging van de pH-waarde kan een grote invloed hebben op uw interne omgeving en, uiteindelijk, de gezondheid.

Studies hebben aangetoond dat vele ziekten, symptomen of ongemakken geassocieerd zijn met een electrolyten difficiensie en een ongebalanceerde interne pH.

Een perfecte pH balance is essentieel voor een goede gezondheid en electrolyten zijn essentieel voor de pH balans.

Wanneer het lichaam een tekort heeft aan electrolyten, zal de pH dalen, en leiden tot een meer verzuurde staat van het lichaam.

Wanneer de normale pH daalt of stijgt, ook al is het maar een beetje, dan geeft dat de ruimte aan ziekte om zich te ontwikkelen.

 

De pH van het speeksel is vergelijkbaar met de pH waarde van de extra cellulaire vloeistof...
De pH test met speeksel vertegenwoordigt de meest consistente en meest definitieve fysieke tekenen van het Ionische calcium deficiëntie syndroom...

Het speeksel pH van de non-tekortkomingen en gezonde persoon is in de enigszins basische bereik van 7,5 tot en met 7,1. Het bereik van 6,5 is zwak zuur tot 4,5 die sterk zuur vertegenwoordigt een staat van mild gebrek tot sterk tekort aan waterstof ionen.

De meeste kinderen meten donkerblauw, een pH van 7,5.
Meer dan zijn de helft van de volwassenen groen, geel, pH 6,5 of lager, weerspiegelt de calcium gebreken van veroudering en levensstijl gebreken.
Kanker patiënten zijn meestal een licht geel, een pH van 4, 5, met name wanneer "terminaal."

 

Als jouw speeksel ook zuur is wil je mogelijk de alkaliteit van je lichaam te verhogen.
Manieren om dit te doen:
1. Voornamelijk alkalische levensmiddelen eten. De algemene "vuist regel" is zuurvormende levensmiddelen  20% en 80% alkalisch levensmiddelen te eten. De "sterk zuurvormende" levensmiddelen dien je te minimaliseren.

 

Om te bepalen of een voedsel zuur of alkalisch, wordt deze door een laboratorium verbrand en de as wordt gemengd met water. Als de oplossing dan zuur of basisch is dan wordt het voedsel Zuurvormend of alkalish voedsel genoemd. De as na verbranding is de minerale inhoud van het voedsel.

voorbeeld:

Sterk zuurvormend(minimaliseren)

Mild zuurvormend
20%

Mild Alkalish
80%

Sterk Alkalish

Vlees

granen

fruit

calcium

Vis

peulvruchten

groente

magnesium

Eieren

noten

bessen

potassium

Harde kazen

melk, yoghurt, kefir,

 

sodium

 

 

Hoe meet ik mijn pH?

De pH van je Speeksel meten

Om deze eenvoudige test uit te voeren, hoef je alleen wat pH teststrips te nemen, een plastic lepel en wat vers speeksel. De pH stroken met een bereik van 6. 0-8,0 pH zijn het meest geschikt voor mensen die hun speeksel testen. Dit bereik is waar de meest gezonde mensen, die werken aan een alkalisch lichaam, hun speeksel pH zullenvinden.
Bij de test gebruik je een pH-gevoelige, gekleurde proef strook met daarop een schaalverdeling. Vergelijk de middelste meetstrook met de kleur bij de schaalverdeling en lees de waarde.

Voor de speeksel test: - Drink niet, eet niet, poets je tanden niet, 30 minuten voor de test. Slik een aantal malen en vul de mond daarna met nieuw speeksel. Maak eventueel kauwbewegingen met je mond. Vul daarna de plastic lepel met het speeksel. Het is niet aan te bevelen om de pH strip in de mond te nemen i.v.m. chemicalieen op het papier.

Neem nu de pH meetstrip en plaats dit 3 sec. in het speeksel. Zorg dat alle gekleurde vlakken nat worden.  Bekijk de kleur van het midelste stukje gekleurd papier en vergelik dat met een gekleurd vlak op de pH strip. Lees de waarde af. 

Hoe lager de pH-waarde onder 7.0, des te groter de mate van zuur stress. Test je en registreer je  pH gedurende enkele weken - allereerst in de ochtend, middag en op bedtijd.

Optimale pH voor speeksel is boven pH 7. Een consequent lager dan 6,8 lezing is een indicatie mogelijk dat er onvoldoende alkalische reserves zijn. Na het eten, moet de pH van het speeksel stijgen tot 7,8 of hoger. Als dit niet gebeurt, heeft het lichaam een alkalisch mineralen tekort (voornamelijk calcium en magnesium) en zal het voedsel niet goed assimileren. Een langdurig afwijken van de ideale pH nodigt ziekte uit.

Als je speeksel de hele dag tussen 6,8 en 7,2 pH blijft, functioneert het lichaam binnen een gezond bereik. Als de vroege ochtend speeksel  boven pH 6,8 blijft, Zien mensen meestal veel van hun problemen verdwijnen.

De pH van je urine meten

De pH van de urine geeft aan hoe het lichaam werkt aan het handhaven van de juiste pH van het bloed. De urine geeft de alkalische opbouw (anabole) en zuur omlaag halende (catabolic) cycli weer. De pH van de urine geeft  de inspanningen aan van van het lichaam om via de nieren, bijnieren, longen de pH te reguleren via de buffer van zouten en hormonen. Urine kan een vrij nauwkeurig overzicht van de lichaamschemie weergeven, omdat de nieren zouten wegfilteren voor de buffer van pH-regulering en geeft dus waarden op basis van wat is geelimineerd.

De pH van de urine kan varieren van ongeveer 4,5 tot 9.0 in haar extremen, maar het ideale bereik is 6. 5 tot en met 7. 0 . Urine pH  is vaak  lager in de ochtend en hoger in de avond.
De pH van de urine aanzienlijk kan verschillen. De pH van de urine wordt ook beïnvloed door de biochemicalien welke worden uitgescheiden. Deze biochemicalien zoals overtollige mineralen en vitaminen, producten van metabolisme, en ook drugs/medicijnen en toxines die door het lichaam worden geëlimineerd.

De pH van de urine wordt niet  beïnvloed door spijsverteringsenzymen zoals speeksel pH.
De pH van de urine kan echter worden beïnvloed door:
Conserveringsmiddelen die je eet
verontreinigende stoffen die je inademt
stress
Het voedsel dat je eet en de hoeveel heid water die je drinkt
het aantal ziekteverwekkers in je systeem
hoeveel rust je neemt
alle biochemische activiteiten gaande in je lichaam.

Verbetering van eetgewoonten

Aan een aantal oorzaken van de verzuring kunnen we zelf weinig of niets doen.
Wel kunnen we zorgen voor voldoende beweging, zonder daarbij topprestaties te verrichten, in de frisse buitenlucht met een goede ademhalingstechniek.

We kunnen stoppen met roken en proberen onze stress te verminderen

Moeilijker wordt het om ons gedachtepatroon te veranderen. Het valt niet mee om positief over jezelf te denken, als je je leven lang negatief tegenover jezelf hebt gestaan.

Een minstens even grote inspanning zal het kosten om ons aloude, ingebakken voedingspatroon te wijzigen. In ieder gezin zijn vaste voedingsgewoonten, hiermee worden we grootgebracht. Kleine kinderen voelen vaak nog goed aan wat hun lichaam wel en niet nodig heeft, maar hen wordt geleerd te eten wat de pot schaft, soms zelfs kokhalzend (het lichaam wil het niet accepteren). In onze omgeving leren wij later onze eetgewoonten nog wat bij te stellen, in de puber en studententijd gebeurt dit bijstellen meestal in de verkeerde richting. Slechte voeding, crashdiëten, overmatig alcoholgebruik, veel koffiedrinken, vlees eten en een hoog suikergebruik zijn het gevolg.

Mensen eten vaak uit gewoonte, vanwege frustratie, of om zichzelf te troosten en niet omdat hun lichaam aan eten toe is. Het zou beter zijn, datgene te eten waar ons lichaam behoefte aan heeft en op het moment dat de maag weer leeg is.

Slecht kauwen van het voedsel uit gewoonte, omdat men tussendoor ook nog een (verhit) gesprek voert of omdat men haast heeft, heeft voor veel voedingsmiddelen een verzurende werking.

Drinken tijdens en binnen een uur na de maaltijd verdunt de enzymen in mond en maag, waardoor eiwitten en zetmeel gehinderd worden in hun vertering, het gevolg hiervan is gisting in de darmen en winderigheid.

Zelfs al zouden we ons voeden volgens de richtlijnen van het voorlichtingsbureau voor de voeding, dan nog voldoet de voeding niet altijd aan de eisen, die ons lichaam er aan stelt. Ieder lichaam is anders, en continue zijn wij zelf ook aan andere factoren onderhevig. Herstel na ziekte, wisselende seizoenen, soort arbeid wat verricht wordt vereist steeds andere voeding voor ons lichaam. Er zij mensen die zomer en winter hetzelfde eten, terwijl fruit ’s zomers beter verteerd wordt, en we ’s winters meer brandstoffen nodig hebben om ons lichaam warm te houden.

Volkerengraanproducten en zilvervliesrijst hebben een vliesje, dat door het lichaam niet verteerd kan worden, maar wel erg scherp is voor de darmen. Bovendien vormt het meer zuren.

De voeding van tegenwoordig krijgt niet meer de tijd om te groeien. Er wordt kunstmest bij de groenten en het fruit gestrooid om het sneller uit de grond te krijgen en wordt vaak nog rauw geoogst, waardoor zij bij consumptie meer verzuring geven. Hierdoor bevatten zelfs onze gezondste levensmiddelen niet voldoende mineralen, vitamines en sporenelementen.

Dieren uit de bio-industrie krijgen eiwitrijk voedsel en staan bloot aan veel stress, hierdoor slaan ze in hun bindweefsel veel zuren op.

In de winkel:

 • 20 pH-strips los 1 - 12 en 6 - 8
  € 4,95
   ( € 4,67exclusief B.T.W.)
 • Appelzuur / Malic Acid (50gr.)
  Appelzuur / Malic Acid (50gr.)
  € 9,95
   ( € 9,39exclusief B.T.W.)
 • Bitterzout Magnesiumsulfaat 100 gr.
  Bitterzout Magnesiumsulfaat 100 gr.
  € 12,95
   ( € 12,22exclusief B.T.W.)
 • Lever en Galblaas Zuivering (Andreas Moritz)
  Kuurboekje lever galblaas zuivering
  Lever en Galblaas Zuivering (Andreas Moritz)
  € 29,95
   ( € 28,25exclusief B.T.W.)
 • Multi probiotica 9+ 25 gr.
  Multi probiotica 9+ 25 gr.
  € 24,95
   ( € 23,54exclusief B.T.W.)